Drukuj

 

 

RAMOWY ROZKŁAD DNIA


6.30-8.00                                                        

Schodzenie się dzieci do przedszkola, kontakty indywidualne z dziećmi i rodzicami, zabawy dowolne wg zainteresowań dzieci, zabawy integrujące grupę, współudział w drobnych pracach porządkowo-gospodarczych, zabawy dydaktyczne, praca indywidualna i praca w małych zespołach, obserwacja dzieci.

8.00-8.30

Ranek, zestaw ćwiczeń porannych, czynności higieniczne, porządkowe, samoobsługowe

8.30-9.00

 śniadanie

9.00-10.00

Zajęcia planowane dla całej grupy zgodnie z podstawą programową i aktualną tematyką kompleksową. przeplatane zabawą ruchową. zabawy dowolne wg zainteresowań dzieci oraz zabawy z niewielkim udziałem nauczyciela, obserwacja dzieci.

10.00-11.00

Zabawy dowolne wg zainteresowań dzieci oraz zabawy z niewielkim udziałem nauczyciela, obserwacja dzieci.

11.00-12.30

Przekąska,spacery, wycieczki, zajęcia sportowe, zabawy ruchowe, obserwacja dzieci.

12.30-13.00

Czynności porządkowe, higieniczne, samoobsługowe.

13.00-13.30

Obiad i realizacja zadań programowych w tym zakresie, obserwacja dzieci.

13.30-14.45

Zabawy aktywizujące oraz rozwijające zainteresowanie otaczającym światem, gry i zabawy edukacyjne wspomagające rozwój psychofizyczny, emocjonalny oraz społeczny dziecka, zajęcia plastyczne, muzyczne, teatralne, twórcze i inne rozwijające zdolności dziecka, gry i zabawy ruchowe wspomagające rozwój fizyczny dziecka, obserwacja dzieci.

14.45-15.00

Czynności porządkowe, higieniczne, samoobsługowe.

15.00-15.15

Podwieczorek

15.15-16.00

Zabawy dowolne wg zainteresowań dzieci, zabawy dydaktyczne, rozchodzenie się dzieci, kontakty indywidualne z dziećmi i rodzicami.