Drukuj

 

 

 

Koncepcja pracy przedszkola nastawiona jest na wszechstronny rozwój dziecka. Jest ona dostosowana do aktualnych potrzeb społecznych. Placówka efektywnie realizuje zadania oparte na podstawie programowej. Stwarza warunki do twórczej swobodnej aktywności zabawowej dzieci. Działania nauczycieli opierają się na osobistym kontakcie wychowawczym z każdym dzieckiem w grupie, orientacji w zakresie indywidualnych możliwości wychowanków i dostosowaniu do nich zadań wychowawczych.
Działalność dydaktyczna, wychowawcza i opiekuńcza przedszkola opiera się na stosowaniu i systematycznym wdrażaniu nowatorskich, aktywizujących metod pracy z dzieckiem m.in.:

 •          PEDAGOGIKA ZABAWY KLANZA

  Zabawa jest podstawową, najbardziej swobodną i naturalną formą aktywności dziecka. Innowacyjny charakter pedagogiki zabawy polega na tym, że w przeciwieństwie do tradycyjnych zabaw podejmowanych przez dzieci- proponuje specjalnie organizowane przez nauczyciela zabawy w grupie, które dają radość, uczą, bawią i wychowują.

  ·         METODA EKSPRESJI RUCHOWEJ CARLA ORFFA

  Jest to metoda polegająca na ścisłej korelacji kultury fizycznej z kulturą rytmiczno- muzyczną oraz kulturą słowa. Główny nacisk kładzie się w niej na ekspresję wynikającą z zaangażowania emocjonalnego dziecka i jego możliwości twórczych. Celem i zadaniem tej metody jest wyzwolenie w dzieciach tendencji do samoekspresji i rozwijania inwencji twórczej poprzez powiązanie muzyki z ruchem i słowem.

  ·         METODA GIMNASTYKI RYTMICZNEJ ALFREDA I MARII KNIESSÓW

  Jest to specyficzna metoda prowadzenia zajęć wychowania fizycznego z dziećmi. Metoda Kniessów stanowi rodzaj gimnastyki twórczej utanecznionej, polegającej na nieustannym poszukiwaniu nowych form i rodzajów ruchu sprzężonych z rytmem i muzyką.

  ·         METODA RUCHU ROZWIJAJĄCEGO WERONIKI SHERBORNE

  Celem metody jest wspomaganie prawidłowego rozwoju i korelacji jego zaburzeń. Stąd ważne miejsce w metodzie zajmuje wielozmysłowa stymulacja psychomotoryczna i społeczna, oparta na ruchu, jako czynniku wspomagania.

  ·         METODA RUDLFA LABANA

  Jest to metoda twórczej gimnastyki. Każdy ćwiczy to, na co ma ochotę. Nauczyciel podczas prowadzenia zajęć łączy słowa, rytm i muzykę. Zabawy prowadzone tą metodą są dla dzieci źródłem odprężenia i relaksu. Dzieci wzbogacają swoje doświadczenia związane z wyczuciem własnego ciała, ciężaru i przestrzeni, mogą swobodnie wyrażać własną osobowość poprzez ruch inspirowany muzyką.

  ·         AEROBIK

  Metoda polega na wykonywaniu ćwiczeń gimnastycznych w takt muzyki, najczęściej szybkiej i rytmicznej. Ćwiczenia są dostosowane do wieku oraz możliwości dzieci. Charakterystyczne dla tej metody jest naśladowanie ruchów prowadzącego.

  ·         METODA DOBREGO STARTU MARTY BOGDANOWICZ

  Założenie metody to jednoczesne rozwijanie funkcji językowych, fleksyjnych i spostrzeżeniowych (wzrokowych, słuchowych, dotykowych, kinestetycznych i motorycznych) oraz współdziałania między tymi funkcjami, czyli rozwój integracji percepcyjno- motorycznej.

  ·         METODA WPROWADZANIA W ŚWIAT PISMA IRENY MAJCHRZAK

  ·         Jest to metoda wczesnej nauki czytania, która poprzez zabawę i obserwację uczy dziecko w sposób łatwy i przyjemny poznawać pismo. Imię, jako symbol tożsamości, wyróżnia dziecko spośród innych ludzi, w związku z tym autorka metody postanowiła imię dziecka uczynić słowem otwierającym świat pisma.

  ·         DZIECIĘCA MATEMATYKA EDYTY GRUSZCZYK- KOLCZYŃSKIEJ

  Program służy stymulowaniu uzdolnień matematycznych dzieci i przygotowania ich do nauki w szkole. Innowacyjność przedstawionych przez autorkę metod polega na tym, że zamiast tradycyjnego układu osobnych treści, jak to mam miejsce w tradycyjnym programie nauczania matematyki w przedszkolu, proponowane są kręgi tematyczne , które należy realizować w podanej kolejności.

  ·         KONSTRUOWANIE GIER PLANSZOWYCH

  W pracy w przedszkolnej duża rolę odgrywają gry planszowe konstruowane przez same dzieci. Przyczyniają się do zaangażowania ich potencjału twórczego i rozszerzenia możliwości umysłowych.

  ·         DRAMA

  Jest metodą, która umożliwia dzieciom poznanie świata poprzez działanie. Drama polega na stworzeniu sytuacji, zarysowaniu problemów i próbie rozwiązania ich poprzez aktywne wchodzenie w rolę.

  ·         BAJKOTERAPIA

  Jest metodą, która poprzez wykorzystanie bajek uczy, jak radzić sobie z różnymi problemami.

  ·         MUZYKOTERAPIA

  Jest to specyficzna metoda, która wykorzystuje muzykę i jej elementy jako środki stymulacji oraz ekspresji emocjonalnej i komunikacji niewerbalnej. Wprowadza w określony rozwój, wyzwala pożądane uczucia i emocje, łagodzi i rozładowuje nadmiar stresów, pobudza rozwój umysłowy.

  ·         RELAKSACJA

  Jest to zespół ćwiczeń powodujących odprężenie fizyczne i psychiczne sprzyjające regeneracji sił i usunięciu napięć wywołanych przeżyciami, przemęczeniem lub znużeniem.